خانه حاج آقا علی

خانه حاج آقا علی

استان کرمان یکی از شهرهای تاریخی ایران است. در این استان پهناور، مکان های دیدنی و باستانی زیادی وجود دارد. یکی از این مکان ها خانه حاج آقا علی است که در شهر رفسنجان قرار دارد.

مدیر وبسایت

3 هفته پیش

ادامه مطلب